De Keltische economie: Landbouw, handel, ambachten en slaven.

Landbouw:

De Kelten waren welvarende landbouwers en veefokkers. Ze werkten op hun eigen boerderij en niet zoals in die tijd elders de gewoonte was, op velden van rijken.

*Akkerbouw:

De Kelten deden aan akkerbouw met stalen ploegen en ze teelden gewassen zoals linzen en akkerbonen. In het zuiden werden vijgen, olijven en druiven geteeld. Ook zout was een belangrijk product. Hun beste gewassen waren tarwe en gerst. Ze produceerden ook voedergewassen voor hun vee (runderen, paarden en varkens).

De ijzeren ploegschaar werd gebruikt om de grond te scheuren, zware kleibodem te bewerken en om de door oogst uitgeputte grond naar onder te brengen, terwijl de onderliggende rijke grond naar boven gebracht werd. Verscheidene landbouwtoestellen werden later overgenomen door de Romeinen en worden nu zelfs nog gebruikt (bvb. hun oogst- of maaimachine).

Voorbeeld van een akkerboon, vergeleken met een lucifer.

*Vee:

De Kelten waren in staat om met hun ijzeren werktuigen gras te maaien, dat ze dan opsloegen in schuren. Zo moesten ze hun vee bij het aanbreken van de winter niet meer te verhuizen. Doordat het vee geen lange afstanden meer moest afleggen, werden ze geschikter als voedselvoorziening.  Ze werden in de stal gehouden en gaven ook veel melk.

Handel en ambachten:

*Handel:

De Kelten hadden een groot handelsnetwerk over heel Europa. Met de Romeinen verhandelden ze bewerkt metaal, zout, graan en paarden in ruil voor wijn, zijde en andere luxe goederen. Hun cultuur bloeide op door de uitvinding van metalen gereedschappen, wapens en landbouwtechnieken.

Goudschat gevonden te Großbissendorf. Ze werden regenboogschoteltjes genoemd omwille van hun vorm en in het geloof een berg goud te vinden aan de voet van elke regenboog.

*Ambachten:

De Kelten waren de eersten in Europa die staal bewerkten. Ze maakten er gereedschappen, wapens en sierraden van. De Keltische ambachtslieden en kunstenaars gebruiken bij voorkeur planten- en dierenmotieven, maar ook meer abstracte vormen. Deze motieven werden o.a. aangetroffen op schilden, zwaarden, vaartuigen, drinkbekers en sierraden.Rond 100 v. Chr. bedachten Keltische ambachtslieden tal van gereedschappen die tegenwoordig nog steeds gebruikt worden, zoals de ploeg (zie landbouw).

Enkele Keltisch munten.

Slaven:

De Kelten haalden hun slaven vooral uit de veroverde gebieden. De slaven deden bij hen het zware werk. Ze werden ook als ruilgoed gebruikt. Zo bestond er het omrekensysteem, dat inhield dat één slaaf, drie melkkoeien waard was. Naarmate het Romeinse rijk groter werd, werd de rol van de slaaf groter. De slaven werkten in de mijnen en op boerderijen.

*Bronnen/links:         

                    -http://www.sigo.be/internetprojecten/kelten/onderh1.htm

                    -http://www.altmuehlnet.de/gemeinden/boehmfeld/dorf/kelten/k-hd-hw.htm#top

                     -http://www.altmuehlnet.de/gemeinden/boehmfeld/dorf/kelten/k-bauern.htm

                     -http://home.pi.be/~goyatley/Word%20documenten/CELTIC_CULTURE_dutch.doc